Combo 009 Heo

Combo 009 Heo

  Giá50.000 VNĐ

Combo 022 Đà Điểu

Combo 022 Đà Điểu

  Giá69.000 VNĐ

Combo 019 Hải sản

Combo 019 Hải sản

  Giá78.000 VNĐ

Combo 021 Đà Điểu

Combo 021 Đà Điểu

  Giá69.000 VNĐ

Combo 015 Bò

Combo 015 Bò

  Giá68.000 VNĐ

Combo 016 Bò

Combo 016 Bò

  Giá89.000 VNĐ

Cơm kẹp Bugger Heo

Cơm kẹp Bugger Heo

  Giá29.000 VNĐ

Cơm kẹp Bugger Hải sản

Cơm kẹp Bugger Hải sản

  Giá45.000 VNĐ

Cơm kẹp Bugger Bò

Cơm kẹp Bugger Bò

  Giá35.000 VNĐ

Cơm kẹp gà nướng mật ong

Cơm kẹp gà nướng mật ong

Giá35.000 VNĐ

Cơm kẹp Bugger Đà điểu

Cơm kẹp Bugger Đà điểu

Giá48.000 VNĐ

Cơm kẹp Bugger Tôm

Cơm kẹp Bugger Tôm

Giá48.000 VNĐ


Cơm Kẹp – Cơm Kẹp Sài Gòn – Cơm Kẹp Việt – Thức Ăn Nhanh